Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht in Boek 1 BW op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen verdwijnt. De wet treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de familierechtpraktijk.

Op basis van de voorgestelde wetgeving zal bij het aangaan van een huwelijk zonder het vooraf maken van huwelijksvoorwaarden niet langer sprake zijn van een ‘algehele’ gemeenschap van goederen, maar van een beperkte gemeenschap van goederen.

Indien het gewenst is om van de wettelijke regeling af te wijken, zullen de echtgenoten daarvoor huwelijksvoorwaarden bij de notaris moeten laten opstellen.