Procedure

Wanneer er geen of onvoldoende basis is om in onderling overleg afspraken te maken of wanneer dat overleg is mislukt, is de weg naar de rechter soms de enige optie. Ook waar het om procederen gaat bent u bij Hallmans Meier aan het goede adres. Beide advocaten hebben ruime ervaring in het voeren van procedures, zowel in eerste aanleg bij de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof. Om procedures met succes te kunnen voeren zorgen beide advocaten ervoor dat zij hun kennis op peil houden. Zij volgen vakgerichte cursussen en opleidingen en houden de relevante jurisprudentie bij.  Bij elke zaak zullen de kansen en risico’s van een procedure met u worden besproken. Er zal een gedegen afweging worden gemaakt tussen de met een procedure gemoeide kosten en het te behalen resultaat.

Hallmans Meier procedeert op alle onderdelen van het personen- en familierecht. Zo staan de advocaten u bij in een (echt)scheidingsprocedure, waarin de zorgregeling met de kinderen, de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en de kinder- en partneralimentatie worden beslist. Ook in procedure tot het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling, het vaststellen of wijzigingen van alimentatie, procedures in verband met de afwikkeling van een nalatenschap, huwelijks voorwaarden of de verdeling van een huwelijksgemeenschap, gezagskwesties etc. staan de advocaten van Hallmans Meier voor u klaar. In spoedeisende gevallen kan in kort geding uw vordering, bijvoorbeeld tot opschorting van een omgangsregeling, of het afdwingen van medewerking aan de verkoop van een gezamenlijke woning, aan de rechtbank worden voorgelegd.