Mediation

  • Conflicten in familie- en gezinssituaties
  • Zakelijke geschillen
  • Maatschapsgeschillen
  • Burenruzies
  • Arbeidsconflicten
  • Samenwerkingsproblemen
  • Erfrechtelijke kwesties
  • Conflicten tussen bestuurder en ondernemingsraad

Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijk en neutrale derde (de mediator) partijen begeleidt om vanuit daadwerkelijke belangen tot een voor ieder optimale oplossing van het conflict te komen. De mediator laat partijen de gang maken van standpunten naar belangen. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreeks onderhandelen belemmerd wordt door een gebrek aan vertrouwen of escalatie. Zelfs als beiden of een van hen zo geraakt of gekwetst is dat een gesprek niet meer mogelijk lijkt, kan voor mediation gekozen worden. De mediator faciliteert het proces en is getraind te bewerkstelligen dat partijen stappen kunnen maken.