Actueel

Indexering alimentatie 2019

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau

Lees meer >>

Privacyverklaring (AVG) Hallmans Meier advocatuur & mediation

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES BELEID

 

Hallmans Meier advocatuur & mediation verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook worden de gegevens beveiligd en zorgvuldig behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt

Lees meer >>

Ruth Olie-Hallmans benoemd tot Advocaat-Mediator van het jaar!

MEPPEL – Echtscheidingsadvocaat en mediator Ruth Olie-Hallmans van Hallmans Meier advocatuur & mediation is gisteren in Rotterdam verkozen tot vFAS Advocaat-mediator van het Jaar. De landelijke prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Voor de award waren drie advocaat-mediators genomineerd. Leden

Lees meer >>

Indexering alimentatie 2018

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2018 bekend geworden. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau

Lees meer >>

Woonarrangementen van kinderen na scheiding

Artikel (woonarrangementen-van-kinderen-na-scheiding) van het wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan.

Lees meer >>

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lage en een hoge vrijstelling. Voor de lage vrijstelling geldt dat ten minste 15 jaar jaarlijks premie

Lees meer >>

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht in Boek 1 BW op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap

Lees meer >>

Nota van wijziging wetsvoorstel partneralimentatie

nota van wijzing partneralimentatie 14-3-2017
  • De huidige grondslag voor partneralimentatie blijft gehandhaafd (voortdurende solidariteit c.q. lotsverbondenheid) in plaats van verlies aan verdiencapaciteit;
  • Artikel 1:160 BW blijft gehandhaafd. Verlies recht op partneralimentatie bij samenwoning / huwelijk. In eerste instantie was het bedoeling
Lees meer >>

Prejudiciële beslissing Hoge Raad

De beantwoording van de prejudiciële vragen door de Hoge Raad op 9 oktober 2015 maakt een einde aan alle onzekerheid. De Hoge Raad beantwoordde de gestelde prejudiciële vragen als volgt:

“1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor

Lees meer >>

Rapport alimentatienormen 2017

Aangepast rapport alimentatienormen 2017

Op 30 december 2016 is het met ingang van 1 januari 2017 aangepaste Rapport Alimentatienormen gepubliceerd. Voor een overzicht van en toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina 3 van het Rapport.

Lees meer >>

Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

Rechters willen voorkomen dat kinderen beschadigd raken door gedrag ouders Den Haag, 24 november 2016

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden

Lees meer >>

Indexering alimentatie 2017

Indexering alimentatie 2017 vastgesteld op 2,1%

 

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2017 bekend geworden. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer.

Lees meer >>